Projektering

Projektforslag, forprojekt (myndighedsstegninger), hovedprojekt, energirammeberegninger, overslagsdimensionering, varmetabsrammer og rentabilitetsberegninger

Rådgivning

Herunder udførelse og opdatering af kvalitetssikringshåndbog jf. Dansk Byggeri indeholdende:
Basisinformationer om byggesagen, redegørelse for entreprisens organisering, fortegnelse over gældende projekt-materiale, resultat af procesgranskning og projektgennemgangsmøder, redegørelse for hvordan kvalitetssikringen gennemføres, kontrolplan, modtagekontrolskemaer, proceskontrolskemaer og evt. fotodokumentation hertil, slutkontrolskemaer, dagbogsoptegnelser og afvigerapporter.

Renovering

Renovering af alle former for byggeri fra start til slut, inkl. afklarende tegningsmateriale

Nybyggeri

Til- og nybygninger inkl. tegningsmateriale
 
Konstruktørfirmaet Runøe & Teil | CVR: 32870244  | runoeogteil@gmail.com