Finlandsparken, Vejle

Skimmelsanering af lejligheder
Bygherre: AAB, Vejle