Søgårdsvej, Ringe

Skimmelsanering, projektering samt udførelse af tømrerentreprise på tilbygning
Bygherre: Ringe Kostskole