Lodsvej, Tåsinge

Lægning af nyt tegltag, gl. Dansk normalformat, rygning lagt i mørtel