Slåenhaven, Langeskov

Omlægning af eksisterende tegltag, gl. Dansk normalformat