Sølystvej Nyborg

Montage af facadeisolering med indfarvet netpuds

Ørbæk Billiardklub

Vandskuring og malerbehandling af facader

Østergade Faaborg

Vandskuring og kalkning af facader

Torvegade Faaborg

Vandskuring af facader, opmuring af bindingsværksfelter

Faaborg vandrehjem

Montage af facadeisolering med indfarvet netpuds

Harevænget Nyborg

Skalmuring af tilbygning

Svinøvej

Gamborg, fuldmuring af garage

Flødstrup Nyborg

Skalmuring af facade på ny garage

Egernvænget Nyborg

Montage af fliser på pejseindsats

Jeppe Aaakjærs Allé Odense

Montage af klinker i Pejsestue