Nørregade Haderslev

Afrensning og malerbehandling af vindueselementer i fredet ejendom