Knudshovedvej, Nyborg

Opbygning af ny gulvkonstruktion afsluttet med gulvspån og …