Strandparken, Nyborg

Lægning af nyt eternittag, B6 m/ undertag

Sybergsvej, Kerteminde

Lægning af nyt eternittag, B6 u/undertag

Slåenhaven, Langeskov

Omlægning af eksisterende tegltag, gl. Dansk normalformat …

Gøgevej, Nordenhuse

Lægning af nyt eternittag B7 u/undertag på sommerhus

Bøjdenvej, Nyborg

Lægning af betontagsten, Danflock – undertagsfri løsning…

Egernvænget, Nyborg

Omlægning af eksisterende tegltag, Romerfals K -21

Tunnelvej, Hjulby

Lægning af Eternittag, B7 på værksted, u/undertag

Bøgebjergvej, Odense

Lægning af tagpaptag på tilbygning

Pilelunden, Langeskov

Lægning af nyt tegltag H14