Vi tager ansvar

For R&T er det vigtigt at vise ansvarlighed. Både i hverdagen overfor vores medarbejdere, men også i forhold til vores samarbejdspartnere og vores lokalområder.

Vi tager socialt ansvar i vores nærområder og vi bestræber os på at være en mangfoldig arbejdsplads med ordentlige forhold og plads til de enkelte mennesker.

Vi er i alle vores aktiviteter inspireret af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Verdensmålene er med til at skabe rammerne for hvilken rolle vores virksomhed indtager på markedet og i lokalområdet.

Vi i R&T tilstræber at være en ansvarlig virksomhed med ordnede arbejdsforhold og vi tager både dem samt uddannelse af medarbejdere meget seriøst, inden for den ramme der for os er den mest hensigtsmæssige overordnet set.

R&T bidrager så meget som muligt til alle verdensmål men vores fokus ligger på Sundhed og trivsel, Anstændige jobs og økonomisk vækst, Mindre ulighed og Klimaindsats

Hvad gør vi så?

  • Vi stiller krav til vores leverandører om ordnede arbejdsforhold
  • Vi samarbejder med leverandører og offentlige myndigheder om at forbedre sociale og miljømæssige forhold
  • Vi arbejder målrettet på at forbedre arbejdsmiljø og medarbejderforhold i virksomheden
  • Vi tænker grønt i vores måde at tilgå opgaver og anvender så vidt muligt produkt- og leverandørløsninger med både en social- og miljømæssig vinkel
  • Vi har høj fokus på diversitet og på at anvende medarbejdernes ressourcer og kompetencer på alle niveauer

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen

Vi stræber efter en arbejdsplads hvor vi igennem konkrete tiltag arbejder for forebyggelse af skader og højne den enkelte medarbejders trivsel på arbejdspladsen samt sundhed generelt.

Vi opfordrer til- og giver mulighed for deltagelse i diverse motionsarrangementer samt afholdelse af sociale arrangementer for at fremme det enkelte individs trivsel.

Vores medarbejdere skal kunne møde hver dag med visheden om at deres sikkerhed er prioriteret, og at de ikke udsættes for uhensigtsmæssig arbejdsstøj- og eller stillinger. Ligeledes tager vi risikoen for arbejdsuheld meget seriøst, og det skinner igennem i hele vores organisation. På trods af de meget skiftende arbejdspladser er vores rutiner præget af øget fokus på den enkeltes sikkerhed.

Vores Arbejdsmiljøorganisation inddrages aktivt i løsningen af processer i forhold til hjælpemidler og fremgangsmåde og det påhviler alle medarbejdere i alle stillinger at bidrage positivt og konstruktivt til et godt og sikkert arbejdsmiljø.

Vi skaber ordentlige forhold

Vores fokus er ordentlighed, og dette kommer til udtryk i den måde vi driver virksomhed på. Vi har altid mange lærlinge og vores lærlingeforening er med til at præge rammerne for den enkelte stilling.
Vi tager praktikanter ind fra alle samfundslag- og i alle typer stillinger. Vi har flexjob, arbejdsprøvning og seniorer til at gå til i alle afkroge af virksomheden. Alle er ansat under overenskomst og vores struktur er flad med plads til den enkeltes udvikling.

Skolepraktik ligger os også meget på sinde og vi er meget gerne åbne for diverse forsøgsordninger for at få flere m/k ind i branchen. Vi er altid indstillet på, at være positiv når vi stilles nye tiltag i udsigt, der kan være med til enten at sikre fastholdelse, eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Vi repræsenterer mangfoldighed

Vi går meget op i at der skal være plads til det enkelte menneske, og at alle samfundslag- og grupper skal kunne have en plads i en moderne håndværksvirksomhed. Vi tror på, at vi ved at inkludere i stedet for at ekskludere er med til at skabe mere rummelige mennesker, og dermed ultimativt en arbejdsplads hvor uligheden mindskes, og organisationen er stærk og vækster sammen med fælles succeskriterier.

Vi dyrker mangfoldigheden inden for alle køn, religioner, aldre, arbejdsevner etc. og vi giver plads til de faser den enkelte medarbejdere er i, privat- samt arbejdsmæssigt.

Klima & Miljø

Vi tager klimaet og vores aftryk på det alvorligt. Vi ved og accepterer at byggeri er en af de helt store klimasyndere, og derfor er det noget der skal, og bør ligge fundamentalt i vores bevidsthed.

På trods af, at mange opgaver er styret af kriteriet ”billigste pris” går vi langt for at sikre, at vores miljøpåvirkning er mindst mulig. Dette kommer konkret til udtryk i valg af materialer, men også ved at stille spørgsmålstegn til nogen af de mere traditionelle løsninger, hvor vi dermed forsøger at trække både byggepladsen, men også byggeriet i en grønnere retning.

Vi arbejder løbende med minimering af overforbrug, affaldshåndtering samt miljømæssige bæredygtige løsninger