KVISTE

Hos Runøe & Teil har vi stor erfaring med alle typer kviste og står oftest for opbygningen af kvisten på stedet inkl. indhentning af eventuelle tilladelser fra myndighederne.

En kvist monteret på en 1. sal med skråvægge giver udover et bedre lysindfald også mere gulvplads samt mere areal med god rumhøjde hvilket får rummet til at virke større.

KVISTTYPER:

  • Traditionelle kviste
  • Taskekviste
  • Fabrikskviste
  • Front- eller gavlkviste

De traditionelle kviste

Disse kviste har et selvstændigt lille tag, enten som saddeltag, dvs. et almindeligt tag, eller et tag med buet rygning. Denne type kvist er den mest udbredte og kan passe til alle typer huse og tage.

Taskekvisten

En taskekvist har en ensidig taghældning i samme retning som taget. Taskekvisten kræver et forholdsvis stejlt hustag, for at der kan skabes et tilstrækkeligt fald på kvistens tag.

Fabrikskvisten

Fabrikskvisten ligner en taskekvist. Den er blot bredere og fylder typisk to tredjedele af tagets længde. I de fleste tilfælde ødelægger den desværre husets arkitektoniske linjer, da den med sin størrelse forvrænger husets proportioner.

Front- eller gavlkvisten

Frontkvisten eller gavlkvisten flugter med facaden. Kendetegnende er, at kvisten indgår i husets facadeudtryk, og det er derfor vigtigt at få den placeret rigtigt og udført i de rigtige materialer. De øvrige kvisttyper kan noget lettere placeres stor set hvor som helst i tagfladen.

Hvor i taget skal kvisten placeres?

En kvist giver både ændringer inde og ude. Indenfor er det vigtigt at få placeret kvisten korrekt i forhold til rummet og det lys, kvisten tilfører rummet.

Det er vigtigt for rummets anvendelighed og muligheden for at indrette det at kvisten placeres. Derudover har en kvist stor betydning for, hvordan dit hus ser ud udefra. Du bør derfor vælge en kvist, der passer til dit hus.

Endelig skal kvisten placeres bedst muligt i forhold til tagkonstruktionen, både når det gælder tagsten og spær. I den forbindelse er det vigtigt at undersøge, om der er behov for at skære spær over for at skabe plads til kvisten.

Rejstrup, Nyborg

Opbygning af 2 stk traditionelle kviste

Dronningholmsvej Svendborg

Opbygning af saddeltagskvist på stedet

Bøjdenvej Nyborg

Opbygning af traditionelle kviste