SKIMMELSANERING

Søgårdsvej Ringe

Skimmelsanering af kælder

Lindevej Ringe

Skimmelsanering af kælder inkl. etablering af ny udluftning

Libavej Ørbæk

Skimmelsanering af bolig efter vandskade inkl. ny opbygning af gulve og vægge