TAG

Hos Runøe & Teil har vi stor erfaring med alle typer tagarbejde, når der skal lægges nyt tag er det vigtigt at man vælger en type tag der passer til huset, men også det rigtige tilbehør. Hos R&T bruger vi altid det komplette system fra den enkelte producent. Vælger man at blande produktkatalogerne yder producenterne ingen garanti og man hænger som forbruger og bygherre derfor på regningen hvis taget ikke holder i den forventede levetid. Vi vælger altid undertag fra DUKO og dermed også tilbehør til det enkelte undertag ved samme producent. Når man får nyt tag skal man også være opmærksom på at kravene i bygningsreglementet overholdes. Hverken ingeniører, håndværkere, ejendomsmæglere eller husejere kan fraskrive sig et ansvar, hvis kravene i bygningsreglementet ikke overholdes. Hvis du f.eks. lægger nyt tag på dit hus, skal du samtidigt sikre dig, at der om nødvendigt bliver efterisoleret, så bygningsreglementets krav efterleves.

Hvis du får en byggevirksomhed til at skifte taget for dig, har håndværkeren pligt til at oplyse dig om kravene til den eventuelle efterisolering, der skal udføres, hvis det er rentabelt, og byggevirksomheden må i sidste ende afslå at udføre bygningsarbejdet, hvis husejeren ikke ønsker den nødvendige, ekstra isolering. Hvis du får en rådgivende ingeniør eller arkitekt til at planlægge og beskrive arbejderne ved tagudskiftningen, har den rådgivende ansvaret for at lave et lovligt projektmateriale.

Bøjdenvej, Nyborg

Lægning af tegltag, Monier Hollander

Skrænten, Odense

Lægning af eternittag, Skifer-eternit m/undertag

Lodsvej, Tåsinge

Lægning af nyt tegltag, gl. Dansk normalformat, rygning lagt i mørtel

Hækkehusvej, Bellinge

Lægning af tegltag, Nibra H14

Bøjdenvej, Nyborg

Lægning af tegltag, gl. Dansk normalformat

Nyvej, Kværndrup

Lægning af eternittag, B6 u/undertag på tilbygning

Ørbækvej, Davinde

Lægning af nyt eternittag, B7 U/undertag

Ellevangen, Odense

Lægning af nyt eternittag B6 u/undertag

Gl. Vindingevej, Nyborg

Lægning af nyt eternittag på dobbelthus

Kattekilde, Ringe

Lægning af nyt ståltag på garage, DS U/kondensstop

Tjørnevej, Nyborg

Lægning af nyt eternittag, B6

Nyborg, Egernvænget

Lægning af nyt tag i betontagsten, IBF-dobbelt-S

Prins Valdemarsvej, Odense

Lægning af nyt tegltag, Højerslev, Klassisk

Skovparken, Herrested

Lægning af betontagsten, Danflock – undertagsfri løsning

Gyldenrisvænget, Nyborg

Lægning af nyt eternittag, B6

Lundsgårdsvej, Odense

Lægning af eternittag, B6 m/undertag på Nybyggeri

Tjørnevej, Nyborg

Lægning af nyt eternittag, B6

Bøjdenvej, Nyborg

Lægning af nyt eternittag, B6 på garage m.undertag

Strandparken, Nyborg

Lægning af nyt eternittag, B6 m/ undertag

Sybergsvej, Kerteminde

Lægning af nyt eternittag, B6 u/undertag

Slåenhaven, Langeskov

Omlægning af eksisterende tegltag, gl. Dansk normalformat

Gøgevej, Nordenhuse

Lægning af nyt eternittag B7 u/undertag på sommerhus

Bøjdenvej, Nyborg

Lægning af betontagsten, Danflock – undertagsfri løsning

Egernvænget, Nyborg

Omlægning af eksisterende tegltag, Romerfals K -21

Tunnelvej, Hjulby

Lægning af Eternittag, B7 på værksted, u/undertag

Bøgebjergvej, Odense

Lægning af tagpaptag på tilbygning

Pilelunden, Langeskov

Lægning af nyt tegltag H14