TAGRENDER

TAGRENDER

Utætte tagrender giver fugtskader

Defekte og utætte tagrender kan give huset alvorlige problemer, da det vand, som løber forkert, giver fugtskader på facade, fundament og træværk. Bliver tagrenderne ikke udbedret, er der risiko for, at fugten trænger længere ind og anretter skader på de indvendige konstruktioner.

Udskift nedslidte tagrender

I mange tilfælde er det værd at overveje en udskiftning, frem for at forsøge at reparere på gamle og nedslidte tagrender og nedløbsrør. Priserne starter omkring 10-12.000 kr. for et komplet system i metal, så der er tale om en overkommelig udgift.

 

Nye tagrender på gammelt tag er ikke svært

Drejer det sig om at opsætte nye tagrender på det eksisterende tag, er det en overskuelig opgave selv at montere dem, men skal de nye tagrender op i forbindelse med en tagrenovering, vil opsætningen ofte være en del af tagentreprisen.

I dag kan rørene limes eller klikkes sammen

Tidligere skulle en blikkenslager montere tagrender af metal. I dag skal de fleste limes eller klikkes sammen. Det gælder stål og aluminium. Hvor plast i flere årtier var meget anvendt til private huse, går tendensen i de senere år mere i retning af metal. Derfor er udvalget af systemer, samlingsmetoder og farver større end før.

Hos Runøe & Teil monterer vi alle typer tagrender både dem der limes, klikkes og loddes.

Zink

Zink var tidligere det mest almindelige materiale til tagrender, men skulle loddes og derfor sættes op af en blikkenslager. Mange zink tagrender kan nu limes sammen til glæde for dem, der selv vil sætte op. Nyopsatte zinktagrender fremstår blanke, men patinerer med tiden til den karakteristiske grå farve med et blåligt skær.

Zink er ret blødt og er derfor ikke ligeså robust som tagrender af stål. Tidligere havde zinktagrender ofte begrænset levetid, men nu legeres zinken med bl.a. titan og kobber og får derved lang levetid.

Kobber

Kobber er ligesom zink et traditionelt materiale til tagrender og nedløbsrør, der dog pga. prisen har været forbeholdt mere eksklusive huse. I moderne systemer er prisen dog kommet noget ned, og samling foregår normalt enten ved lodning eller limning.

 

Kobbertagrender er modstandsdygtige over for vejr og vind og har derfor lang levetid. Alger og andre vækster kan ikke leve på kobber. Ny-opsatte tagrender er blanke, men patinerer til en mere bronzeagtig brun og senere til den kendte grønne.

Stål

Stål giver de stærkeste tagrender, som sagtens kan tåle, at du støtter stigen på dem. De har en stærk kerne af galvaniseret (forzinket) stålplade. I nogle udgaver er der yderligere et antal behandlinger til at sikre rustbeskyttelse og slidstyrke med en lakering øverst.

 

Lakeringen på stål fås enten i en række almindelige farver som hvid, sort, skifergrå og teglrød, eller med metallakering. Denne type ståltagrender monteres nemt ved, at delene klikkes sammen. Tagrender med galvanisering vil patinere fra den blanke metalfarve til en mørkere grå.

Aluminium

Tagrender af aluminium er lette og ret stærke. Fordelen ved dem er, at de i modsætning til stål ikke kan ruste, og med tiden danner den blanke aluminium i forbindelse med ilt et hårdt, beskyttende lag på overfladen, der lidt ligner patineret zink.

Aluminiums-tagrender er meget velegnede til det hårde, saltholdige miljø nær kysterne og i byer, hvor luften også tærer på overfladerne. Aluminiums-tagrender samles ved at støde komponenterne sammen, og de fås også med pulverlakeret overflade.

Egernvænget Nyborg

Nye Zinktagrender i forbindelse med udskiftning af tag

Harevænget Nyborg

Nye plasttagrender i forbindelse med udskiftning af tag

Langemosevænget Ørbæk

Nye ståltagrender på kontorbygning