Vandskuring

Torvegade Faaborg

Vandskuring af facader, opmuring af bindingsværksfelter

Østergade Faaborg

Vandskuring og kalkning af facader

Ørbæk Billiardklub

Vandskuring og malerbehandling af facader