SKADESERVICE

Hurtig udrykning betyder minimale udgifter til genopbygning samt en langt mindre skade.

Derfor har vi hos Runøe & Teil valgt at vi nu tilbyder døgnvagt og bemanding ved alle former for akutte skader. Vi klarer alle former for skader, brand, vand, skadedyr samt sanerings- og nedbrydningsopgaver.

Vi kan bl.a. hjælpe med:

Døgnvagt

 • Døgnbemanding ved akutte skader
 • Sikring efter indbrud
 • Afdækning af eksempelvis tage
 • Vandskader
 • Hærværk
 • Stormskader
 • Skydbrud

Brand

 • Omfangsvurdering af brandskader
 • Blotlægning efter brandskader
 • Afrensning/rengøring efter brandskader
 • Håndtering af løsøre
 • Bortskaffelse af indbo
 • Lugtsanering

SKADESERVICE

 • Skadeservice
 • Udtagning af Asbest / PCB / Bly
 • Handlingsplan for miljøsanering
 • Miljøsanering
 • Afrensning af grafitti
 • Rydning af dødsbo
 • Lugtsanering
 • Oprydning af byggepladser
 • Håndværkerrengøring
 • Skimmelrengøring
 • Skimmelrengøring af Indbo
 • Højderengøring
 • Nedbrydningsopgaver

Vand

 • Fugtmålinger
 • Udarbejdelse af fugtrapporter
 • Opsugning af vand
 • Affugtning
 • Blotlægning efter vandskader
 • Skimmelsanering
 • Udtagning af skimmelprøver
 • Indeklimarapporter
 • Handlingsplaner

Altid grundig kvalitetssikring

Vi sørger altid for at dokumentere arbejdet og udarbejder rapporter, der beskriver det udførte arbejde. Vores dokumentation kan altid bruges, også i forsikringssager.

Har du en specifik skade, så kontakt os nu og lad os hjælpe dig med at udbedre skaden.

Kontakt os

Skadeservice Døgnvagt

Tlf: 81400534

Driftsleder Skadeservice Morten Augustinus

mra@runoeogteil.dk

Faaborg vandrehjem

Montage af facadeisolering med indfarvet netpuds

Flødstrup Nyborg

Skalmuring af facade på ny garage

REFERENCER

GULVE

ÆNDRINGER AF BÆRENDE KONSTRUKTIONER