Skadeservice

Skadeservice i Odense på Fyn og resten af Danmark
– for firmaer, private og det offentlige

Runøe & Teil startede oprindeligt som et rent tømrerfirma og den sidste afdeling der blev koblet på som en selvstændig del af egenproduktionen er Skadeservice.

R&T’s Skadeservice så dagens lys i 2019 og er siden blevet styrket og udviklet hastigt så det i dag fremstår som en selvstændig afdeling der kører ud fra vores lokalitet i Odense.

Siden firmaets start i 2010 har Skadeservice / Sanering været et interessant område hvor vi ofte har kørt større og mindre entrepriser hvor dette har indgået. Det har længe ligget i kortene at R&T skulle have en afdeling der kun arbejdede med Skadeservice og i 2019 sagde Morten Augustinus ja til at komme med på holdet.

Morten har siden sin ansættelse i firmaet været driftsleder for vores skadeservice, en stilling han stadig bestrider samtidig med at være ansvarlig for vores afdeling i Odense, herudover indtrådte han 01.02.2022 i ejerkredsen som partner og bestyrelsesmedlem i Runøe & Teil ApS.

Morten’s kompetencer er især indenfor alle grene af skadeservice, sanering og kortlægning af skader samt håndtering af affugtning og forsikringsskader.

Skadeservice Odense, FYn

Morten Roth Augustinus
Driftsleder, Afdelingsleder & Partner
MRA@Runoeogteil.dk

Michael Bæksted
Skadeleder / Fugttekniker
MB@Runoeogteil.dk

Morten Roth Augustinus
Driftsleder, Afdelingsleder & Partner
MRA@Runoeogteil.dk

Michael Bæksted
Skadeleder / Fugttekniker
MB@Runoeogteil.dk

Dette betyder at vi i R&T har bygget en stærk skadeserviceafdeling op med meget brede kompetencer og som er rigtig stærk på levering af serviceydelser. Skadeserviceafdelingen suppleres også af både fugtteknikere og skadesledere og vi udfører også meget gerne nedbrydningsopgaver og mindre mureropgaver.

Skadeservice har en rigtig stor mængde tilbagevendende kunder hvor vi servicerer lejemål- og bygninger både på akutte opståede skader samt ombygning af eksisterende bygningsmasse

Hos Runøe og Teil ApS ved vi, hvor stor betydning det har for at minimere en skades omfang, at der handles professionelt og hurtigt.

Uanset hvilken bygningsskade du står overfor, kan vi hjælpe.

Vi tager ud til alt lige fra vandskader til storm- og brandskader. Vi er selvfølgelig også behjælpelige indenfor problemer med skadedyr. Sidst men ikke mindst har vi solide kompetencer indenfor sanerings- og nedbrydningsopgaver.

Vil du ringes op?

Udfyld formularen eller ring til os på 73 70 96 65

Få hjælp til vandskader og affugtning – vi tilbyder også fugtmåling og tilhørende rapporter

Er du udsat for vandskade? Så tag fat i os hurtigst muligt, så vi kan få gang i udbedringen af skaden. Når du vælger os, går vi til opgaven med konkrete handlingsplaner. Det kan f.eks. indebære opsugning af vand og affugtning efter vandskade.

Drejer det sig om en gammel skade der har medført fugtproblemer, som efterfølgende har ført til skimmelsvamp? Så er vi også specialister i skimmelsanering.

Vi har det helt rigtige udstyr og faglighed til at varetage opgaven. For dig betyder det, at vi løbende dokumenterer vores arbejde og udarbejder rapporter. Denne dokumentation kan være meget vigtig for dig, når det kommer til den efterfølgende sag med forsikringen.

Mange års erfaring med brandskader og skadeservice i Odense og Fyn

At rydde op og mindske konsekvenserne efter en skade, som f.eks. en brandskade er omfattende. Det består af flere trin og rækkefølge og planlægning er helt essentielle faktorer for, at resultatet bliver vellykket.

Efter brandslukningen vil der med stor sandsynlighed være store mængder vand. Dem starter vi med at fjerne. Der skal ligeledes affugtning til for at forhindre fremkomsten af skimmelsvamp.

Rengøring og fjernelse af sod er også vigtigt. Sidst men ikke mindst udfører vi lugtsanering, der mindsker den ubehagelige røglugt efter branden. Alt dette varetager vi med største grundighed, så bygningen kan blive sig selv igen.

Kompetent hjælp til at fjerne skimmelsvamp, asbest og PCB – vi tilbyder også PCB forsegling

Skadeservice indebærer ikke kun arbejde med akutte skader. I byggeri, især af ældre dato, kan der desværre være materialer det indeholder skadelige stoffer. Det kan f.eks. være under en renovering hvor man bliver opmærksom på at der er asbestholdige og sundhedsskadelige byggematerialer til stede.

I sådan en situation er det vigtigt at få det fjernet af et professionelt hold som vores. Vi yder både asbestsanering samt skimmel og PCB-sanering.

Døgnvagt til mange slags skader – akut skadeservice og hurtig udrykning begrænser omfanget og omkostningerne

Opstår der skader er tiden et af de helt store problemer. Derfor har vi i vores virksomhed valgt, at vi rykker ud som døgnvagt. Vi er selvfølgelig også behjælpelige i dagtimerne.

Vores ydelser indenfor området spænder bredt og vi kan hjælpe med stort set alle opgaver. Vi hjælper kunder, der bl.a. har brug for hjælp til:

 

 • Skadedyr
 • Forsikringsskader
 • Højderengøring
 • Håndværkerrengøring
 • Miljøsanering
 • Tømning af dødsbo og rydning af dødsbo
 • Lugtsanering
 • Nedbrydningsopgaver
 • Stormskade
 • Skadeservice til industri
 • Rengøring i forbindelse med skader

Har du brug for skadeservice i Odense, på Fyn eller et andet sted i Danmark?
Vi rykker gerne akut ud med skadeservice til firmaer, private og det offentlige

Er uheldet ude? Så tag gerne kontakt til os. Vi hjælper dig med at udbedre skaden hurtigst muligt. Ring til vores døgnvagt på tlf.: 81 40 05 34.

Er sagen ikke akut, er du også velkommen til at kontakte os på tlf. 73 70 96 65 eller skriftligt igennem vores kontaktformular.

Vi rykker ud til skaderamte kunder i Odense, Fyn og resten af Danmark.

Hurtig udrykning betyder minimale udgifter til genopbygning samt en langt mindre skade.

Derfor har vi hos Runøe & Teil valgt at vi nu tilbyder døgnvagt og bemanding ved alle former for akutte skader. Vi klarer alle former for skader, brand, vand, skadedyr samt sanerings- og nedbrydningsopgaver.

Vi kan bl.a. hjælpe med:

Døgnvagt

 • Døgnbemanding ved akutte skader
 • Sikring efter indbrud
 • Afdækning af eksempelvis tage
 • Vandskader
 • Hærværk
 • Stormskader
 • Skydbrud

Brand

 • Omfangsvurdering af brandskader
 • Blotlægning efter brandskader
 • Afrensning/rengøring efter brandskader
 • Håndtering af løsøre
 • Bortskaffelse af indbo
 • Lugtsanering

Skadeservice

 • Skadeservice
 • Udtagning af Asbest / PCB / Bly
 • Handlingsplan for miljøsanering
 • Miljøsanering
 • Afrensning af grafitti
 • Rydning af dødsbo
 • Lugtsanering
 • Oprydning af byggepladser
 • Håndværkerrengøring
 • Skimmelrengøring
 • Skimmelrengøring af Indbo
 • Højderengøring
 • Nedbrydningsopgaver

Vand

 • Fugtmålinger
 • Udarbejdelse af fugtrapporter
 • Opsugning af vand
  Affugtning
 • Blotlægning efter vandskader
 • Skimmelsanering
 • Udtagning af skimmelprøver
 • Indeklimarapporter
 • Handlingsplaner

Vil du ringes op?

Udfyld formularen eller ring til os på 73 70 96 65