Skimmelsanering og skimmelsvamp

Skimmelsanering – kom af med skimmelsvamp i Odense, Fyn eller et andet sted i landet

Har du mistanke om skimmelsvamp? Så er det vigtigt, at du hurtigst muligt får taget hånd om det. Hos Runøe og Teil er vi specialister i skadeservice og herunder skimmelsanering.

Vores virksomhed har eksisteret siden 2010. Vi ansætter kun de bedste, professionelle og grundige medarbejdere.

Især når det gælder situationer med skimmel ved vi, at det er essentielt, at alt er udført korrekt ned til mindste detalje. Så du bagefter kan være tryg ved, at problemet er elimineret.

Ligeledes er vores fokus også på, at årsagen til problemet er fjernet.

Vi udfører skimmelsanering overalt i Danmark. Vi sørger for, at du får det allerbedste resultat, så du hurtigt kan komme tilbage til en almindelig hverdag.

Skimmelsvamp Odense, Fyn

Vil du ringes op?

Udfyld formularen eller ring til os på 73 70 96 65

Vi tilbyder fjernelse af skimmelsvamp
– Gode resultater udført grundigt og professionelt

Vi hjælper dig med at få problemet under fuld kontrol. Uanset om det drejer sig om private, erhverv eller offentlige bygninger og lokaler.

Det vigtigste for os er, at du som kunde, er tilfreds og føler dig sikker efter vi har udført saneringen.

Ved saneringen renses og fjernes svampen fra de områder den har inficeret. Grundet dens skadelighed, er det vigtigt at arbejdet udføres af professionelle. For at det skal være effektivt kræves der den helt rette viden, teknik og midler, for at komme problemet til livs. Det er vi selvfølgelig uddannede i.

 

Bekæmpelse af skimmelsvamp i Odense og hele Danmark – vi fjerner skimmelsvamp i hus, kælder, lejlighed og i boligen

Uanset hvor svampen er opstået, er det vigtigt, at den bliver fjernet, inden den gør mere skade.

Den opstår bl.a. i tilfælde af fugtproblemer. Udover at det er helbredsskadeligt, kan det også være skadeligt for bygningens konstruktion.

Det gælder ligeledes i opgaver med skadeservice og asbestsanering. Der kan vi også være behjælpelige med renovering, i tilfælde af store skader.

Erfaren virksomhed til skimmelsanering – vi hjælper dig sikkert af med skadelig skimmelsvamp

Reagerer du på skimmelsvamp, vil du typisk opleve følgende:

• Træthed og koncentrationsbesvær
• Hovedpine og svimmelhed
• Tilstoppet næse, kløende øjne og hæshed

Dette er blot nogle af symptomerne. En allergisk reaktion/overfølsomhed over for skimmel kan være ødelæggende for velværet i dit hjem, på arbejdspladsen og andre steder.

Vi tilbyder vores kunder alt inden for bekæmpelse af skimmel herunder:

• Skimmelrengøring af indbo
• Fugtmålinger
• Udarbejdelse af fugtrapporter og indeklimarapporter
• Affugtning
• Udtagning af skimmelprøver
• Forebyggelse
• Og andre nødvendige ting

Las os stå for skimmelsvamp bekæmpelsen
– vi har mange års erfaring

Som nævnt ovenfor kan vi også tage skimmelprøver og lave rapporter af indeklima. Disse kan f.eks. benyttes, hvis skaden kræver at få forsikringen ind over.

Foruden din egen reaktion, kan du også opdage skimmelsvampen ved dens udseende og lugt.

Typisk vil der være:

  • En muggen og fugtig lugt
  • Malingen kan være krakeleret
  • Der kan være tydelig svampevækst på vægge eller loft
  • En forværring af allergiske symptomer når du opholder dig i de berørte lokaler
  • Misfarvninger i det berørte område

Kontakt os for at høre mere om skimmelsanering
– vi kan hjælpe dig af med skimmelsvamp i Odense og resten af Danmark

Har du en mistanke om skimmel? Eller er det konstateret og skal problemet håndteres hurtigst muligt?
Så tag meget gerne fat i os. Vi kan kontaktes på tlf.: 73 70 96 65.
Du er også velkommen til at skrive til os på mail eller igennem vores kontaktformular.

Vi udfører skimmelsanering i Odense, Fyn og resten af Danmark. Du er altid velkommen til at kontakte os for nærmere information.

Mere om sanering

Skimmelsvamp sanering

Vi tilbyder total løsninger i forbindelse med skimmelsvamp sanering af boliger.

Skimmelsvamp

Skimmelsvampe opstår typisk hvor der er høj fugtighed 75-100%, på materialets overflade og temperaturen ligger på 5-40°C.
Er disse kriterier opfyldt giver det vækstbetingelser for skimmelsvamp, bakterier og trænedbrydende svampe.
Skimmelsvampen kommer efter 1 til flere ugers eller måneders opfugtning. Jo højere fugtighed og temperatur, jo hurtigere vil væksten konstateres.

Årsag til skimmelsvamp

Årsagerne til at vækstbetingelserne for skimmelsvamp i en bygning bliver opfyldt, kan være mange. Her kan nævnes: Konstruktionsfejl på bygningsdelene, vandskader, forkert brug/anvendelse af rum eller mangelfuld ventilation.

Mistanke om skimmelsvamp i bygningen

Skimmelsvamp er ikke nødvendigvis synlig eller sundhedsskadelig. Indikatorer på sundhedsskadelige skimmelsvampe kan være en kraftig lugt af mug eller jordslåethed, samt synlige svampesporer.

Skimmelsvampe indeholder allergener og kan i særlige vækstforhold danne giftige stofskifteprodukter. Derfor er det muligt at en række almene sundhedsmæssige symptomer, kan hænge sammen med sundhedsskadelig skimmelvækst. Det kan b.la være luftvejsallergi, overfølsomhed, slimhindesymptomer samt almensymptomer.

Konstatering af skimmelvækst

Vi undersøger boligen og udarbejder en rapport som klarligger årsagen til skimmelvæksten samt handlingsforløb og prisoverslag.
Der foretages prøvetagning af de implicerede områder i boligen, for at klarlægge omfanget af Skimmelsvamp, dette kan f.eks. foretages med:
Steril vatpind i prøverør og buffervæske til enzymbestemmelse (MycoMeter TM Test)
Aftryksplader til dyrkning, vurdering af vækstens karakter.
Støvprøve fra luft.
Metoden for prøvetagning vurderes i den enkelte sag, kommende an på hvilket/ hvilke materialer, overflader eller skimmelvækstens omfang.

Fugtmålinger

Der foretages fugtmålinger af de vedrørte områder, som føres ind i et skema til yderligere dokumentation og kontrol.

Sanering mod skimmelsvamp

Der foretages konstruktiv sanering i de tilfælde det er muligt/nødvendigt. Hvor det ikke er muligt at fjerne de inficerede områder anvendes tørdampningsprincippet. Grundig rengøring før under og efter vil altid blive udført for at hæmme og fjerne svampesporer så yderligere spredning undgås.

Sikkerhed

Der arbejdes altid i henhold til arbejdstilsynets sikkerhedsanvisninger og regler. Hvor der er tale om høj koncentration af skimmelsvamp vil der blive oprettet luftsluser for at forhindre spredning af sporer til andre ikke inficerede rum.

Lugtsanering

Det kan i visse tilfælde være nødvendigt at sanere mod lugtgener, det kan dreje sig om møbler eller inventar som har optaget lugt af skimmel.
Dette kan foretages kemisk eller med Ozon. (Ozon er en speciel form for ilt, såkaldt aktiv ilt, der produceres ved tilførsel af elektrisk energi inde i ozongeneratoren. Ozonet virker ved at oxidere (ilte) organiske partikler. Ozon går i forbindelse med fremmede lugtemner samt bakterier og virus der derved bliver nedbrudt. I de fleste tilfælde er slutproduktet bare kultveilte (CO2) og vand.)

Opbygning/færdigbehandling

Vi genopbygger og færdigbehandler de vedrørte områder og reetablerer inventar, klar til indflytning.

Kvalitetssikring

Der fortages kvalitetssikring af saneringen under hele processen, i form af fugtmålinger, prøvetagning af skimmelsvamp samt fotodokumentation.
Ved projektets afslutning udfærdiges en kvalitetssikringshåndbog som dokumentation for korrekt udført arbejde jf. SBi-anvisning 204 – Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvamp i bygninger samt SBi-anvisning 205 – Renovering af bygninger med skimmelsvampvækst

Vil du ringes op?

Udfyld formularen eller ring til os på 73 70 96 65