REFERENCER

TAG

GULVE

TERRASSE

CARPORTE/GARAGER

TILBYGNING

NYBYGNING

KØKKENMONTAGE

HEGN

UDFØRELSE AF NY BEKLÆDNING

UDNYTTELSE AF 1. SAL

ÆNDRINGER AF BÆRENDE KONSTRUKTIONER

VINDUER

OVENLYSVINDUER

SKIMMELSANERING

TAGRENDER

KVISTE

FACADEMALING

MALING AF VINDUER/DØRE

SPARTELOPGAVER

LAKERING

BADEVÆRELSER

FLISEARBEJDE

MURERARBEJDE

FACADEISOLERING

VANDSKURING